Personvernerklæring

Vi er opptatt av våre brukeres personvern og sørger for at all behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. Vi gjør følgende for å håndtere dine personopplysninger på en sikker måte:

1. Personopplysninger som samles inn om deg, og måten den brukes på og lagres

Sana Pharma Norge AS er definert som behandlingsansvarlig under personopplysningsloven. Når du registrerer deg på nettsiden ber vi deg oppgi informasjon om fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette gjør vi blant annet for å kunne administrere ditt kundeforhold samt ha mulighet til å kontakte deg hvis det skulle være behov. Informasjonen vil bli oppbevart så lenge du har et aktivt kundeforhold hos oss, og deler av informasjon kan også bli oppbevart etter at kundeforholdet er opphørt. Vi er også pålagt å oppbevare enkelte kategorier av informasjon i forbindelse med regnskapsføring og disse opplysningene oppbevares i henhold til gjeldende regler om bokføring mv.

Hvis du gir oss dine personopplysninger ved kjøp, registrering eller tegning av abonnement, benyttes disse personopplysningene for å håndtere din spesifikke forespørsel. Vi vil også bruke informasjonen til å kommunisere med deg og for å tilpasse tjenesten vår. Vi kan kontakte deg via post og telefon, samt kontakte deg via elektronisk post (e-post, SMS eller lignende). Du kan når som helst ombestemme deg ved å gi oss beskjed, og vil da ikke lenger motta slik informasjon. 

Dine personopplysninger kan videre brukes til følgende formål: regnskap, fakturering og revisjon, betalingsverifiseringer, administrative og juridiske formål, statistikk og markedsføringsanalyse med sikte på å forbedre våre tjenester, nettstedet og brukeropplevelsen, systemtesting, -vedlikehold og -utvikling, markedsføring, samt kundeforskning og -undersøkelser.

Hvis du er under 15 må du ha samtykke fra foreldre eller foresatte før du gir oss dine personopplysninger.

2. Personopplysninger til tredjepart

Vi kan bruke underleverandører for å håndtere de personopplysninger som samles inn. Disse underleverandørene kan være lokalisert i Norge eller i utlandet. Når vi benytter slike underleverandører forsikrer vi om at hensiktsmessige kontraktsmessige sikringstiltak i henhold til personopplysningen er på plass. Vi verken selger eller leier ut personopplysninger til noen tredjepart.

Vi kan også dele dine personopplysninger med selskaper innen samme konsern eller med andre selskaper som samarbeider med oss for formål som nevnt i punkt 1, både i og utenfor EU/EØS.

Vi kan gi fra oss din personlige informasjon til andre der vi er pålagt eller tillatt å gjøre det ved lov, eller hvis du sender oss noe materiale som er ulovlig, støtende, fornærmende, truende, ærekrenkende, uanstendig, diskriminerende eller krenker rettighetene til andre.

3. Nyhetsbrev

Vi kan bruke informasjonen din til å sende deg tilbud og nyheter om våre tjenester som vi tror kan være av interesse for deg. Vi tilbyr alle våre kunder og brukere å motta direkte markedsføring med forslag, tips og tilbud. Du kan når som helst melde deg av ved å melde fra til oss.

Vi gjør vårt beste for å skreddersy denne informasjonen slik at det vil være nyttig for deg. Hvis du på noe tidspunkt ikke lenger ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du melde deg av ved å følge instruksjonene som vi vil gi deg ved hver kommunikasjon.

4. Sikkerhet

Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsprotokollen for å skape en sikker og privat tilkobling mellom deg og våre servere.

For informasjon om cookies se egen informasjon her.

5. Andre spørsmål

Sana Pharma Norge AS ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor. Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, endre kommunikasjonspreferanser, eller hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss i fremtiden, vennligst rett en skriftlig anmodning til:

Sana Pharma Norge AS
Postboks 234 Manglerud
0612 OSLO

eller til kundeservice@sanapharmanorge.no

Eventuelle klager på Sana Pharma Group AS’ behandling av personopplysninger kan rettes til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo. Datatilsynets epostadresse er: postkasse@datatilsynet.no.

6. Oppdateringer

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Dette vil bli gjort for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 11. november 2016.

Publisert: 8. mars 2017.